Spaans voor op reis

Les 7: Informatie over excursie vragen

divisor

Locatie: Popoyo, Nicaragua

Gesprek

– ¿Puedo alquilar un kayak? ¿cómo funciona?

– Kan ik een kayak huren? Hoe werkt het?

– No, el kayac lo tienes incluido en el precio de tu alojamiento.

– Nee, de kayak zit inbegrepen bij de prijs van je verblijf.

– Ha muy bien, y las excursiones, ¿qué excursiones tiene?

– Ah, heel goed. En de excursies? Wat voor excursies heeft u?

– Bueno, como te decía, es la caminata a la laguna, lo que es la… le llamamos como… el hicking, o tenemos el ‘’bird watching’’, que es el tour de las aves, y que te incluye también lo que es aves, mas la… identificar que tipo de árboles encontramos en el camino.

– Ok, zoals ik zei, de wandelroute naar het meer, wat wij ‘hiking’ noemen, of we hebben de “bird watching”, wat de vogel tour is, en het “vogel-gedeelte”  is inbegrepen, en ook … identificeren welke soort bomen we onderweg tegenkomen.

– Ha me gusta, ¿cuántas horas dura?

– Ah, dat vind ik leuk. Hoeveel uur duurt het?

Sale a las 6:30 de la mañana, regresas a las 10, y tienes 4 horas en total…

– (De tour) Het vertrekt om 6:30 ’s ochtends, en je komt om 10 uur ’s ochtends terug, en je hebt 4 uur in totaal.

– Ha 4 horas… ¿cuánto cuesta ese?

– Ah 4 uur. Hoeveel kost dat?

– El guía solamente pagarlo te cuesta 20 dólares te cuesta, pagarle a él.

– Je hoeft alleen de gids te betalen, het kost je 20 dollar, om hem betalen.

– 20 dólares. Muy bien. Y ¿qué necesito llevar?

– 20 dollar. Heel goed. En wat moet ik meenemen?

Agua

– Water…

Solo eso…

– Alleen dat…

– Solo agua…

– Alleen water…

– Perfecto, entonces reservo uno para el de los pájaros.

– Perfect. Ik reserveer dan eenmaal voor de vogel (tour).

– Para el de los pájaros… ok.

– Voor de vogel (tour)… ok.

– Gracias.

– Dank je wel.

– A ti.

– Jij bedankt.

Woordenschat

Basis werkwoorden

Tener

Hebben

Poder

Kunnen / mogen

Gustar

‘’leuk of lekker vinden/houden van’’

Belangrijk werkwoorden

Alquilar

huren / verhuren

Funcionar

werken / functioneren

Llamar

noemen / benoemen (se llama = het is genoemd)

Encontrar

vinden

Durar

(tijd) duren

Salir

vertrekken / uitgaan

Regresar

terugkomen / terugkeren (een alternatief is ‘’volver’’)

Pagar

betalen

Necesitar

nodig hebben

Llevar

nemen / meenemen

Reservar

boeken / reserveren

Belangrijk woordenschat

Incluido

inbegrepen

(El) precio

het prijs (een alternatief is ‘’(el) costo of (el) valor’’)

(El) alojamiento

het verblijf

(Las) excursiones

de excursies

(La) caminata

de wandeling

(La) laguna

het meer

(El) tour

de tour

(El) guía

de gids

(El) Agua

het water (vergeet niet dat AGUA is vrouwelijk! ‘’El aguA fríA’’).

Solo

alleen

Bereid je zich voor de Skype sessie!

Belangrijk punten van de les