Spaans beginners platform

Extra: Tips om te leren tellen

divisor

1 tot en met 10 tellen

1

uno

2

dos

3

tres

4

cuatro

5

cinco

6

seis

7

siete

8

ocho

9

nueve

10

diez

11 tot en met 15 tellen

11

once

12

doce

13

trece

14

catorce

15

quince

16 tot en met 19

16

dieciséis

17

diecisiete

18

dieciocho

19

diecinueve

De 20

20

veinte

21

veintiuno

22

veintidós

23

veintitrés

24

veinticuatro

25

veinticinco

26

veintiseis

27

veintisiete

28

veintiocho

29

veintinueve

30 tot 99

30

treinta

40

cuarenta

50

cincuenta

60

sesenta

70

setenta

80

ochenta

90

noventa

100 tot 199

100

cien

101…

ciento uno…

200 tot 999

200

doscientos

300

trescientos

400

cuatrocientos

500

quinientos

600

seiscientos

700

setecientos

800

ochocientos

900

novecientos

1000 tot 100000

1000

mil

2000

dos mil

3000…

tres mil…

Klaar om te oefenen?

 


Terug naar de lessen