Spaans voor gevorderden

Futuro simple vs futuro inmediato

divisor

In het kort, we gebruiker de FUTURO INMEDIATO voor:

  • Een actie die binnenkort gaat plaatsvinden.
  • Een actie die zeker is.

“más tarde voy a comer una pizza”

 

IR + A + Werkwoord infinitief 

In het kort, we gebruiker de FUTURO SIMPLE voor:

  • Een actie die verder in de toekomst gaat plaatsvinden.
  • Een actie die niet zeker is.

“Algún día viviremos en Marte”

 

Werkwoord infinitief (ar/er/ir) + -É/-ÁS/-Á/-EMOS/-ÉIS/-ÁN 

Irregulares

caber cabré, cabrás, cabrá, cabremos, cabréis, cabrán
decir diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán
haber habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán
hacer haré, harás, hará, haremos, haréis, harán
poder podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán
poner pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán
querer querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán
saber sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán
salir saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán
tener tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán
valer valdré, valdrás, valdrá, valdremos, valdréis, valdrán
venir vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán