Spaans voor op reis

Les 4: Hotel check-in

divisor

Locatie: Frías, Argentinië

Gesprek

– Buenos días.

– Hallo, goedemorgen.

– ¡Buenos días!

– Goedemorgen.

– ¿Tiene una habitación?

Heeft u een kamer?

– Déjeme chequear por favor… ¿Doble o single?

– Laat me even kijken alsjeblieft. Een tweepersoonskamer of een eenpersoonskamer?

– Es para mi solo

– Het is voor mij alleen.

– Para usted solo…

– U alleen…

– Si…

– Ja…

– Si tenemos. Tenemos disponible.

– Ja, we hebben (kamers) beschikbaar.

– Muy bien. Sería por dos noches. ¿Es posible?

– Heel goed. Het zou voor twee nachten moeten zijn, kan dat?

– Es posible. Dos noches. Si señor.

– Dat kan, twee nachten, ja meneer.

– Muy bien. Y, ¿cuánto costaría por noche?

– Heel goed. En hoeveel zou het kosten per nacht?

– Y… la habitación single cuesta 450 pesos… y bueno, eso incluye el desayuno.

– Ehm, de eenpersoonskamer kost 450 pesos, en goed, dat is inclusief het ontbijt.

– Ha, muy bien. ¿A que hora es el desayuno?

– Ah, heel goed. Hoe laat is het ontbijt?

– A partir de las 8 de la mañana.

– Vanaf 8 uur ’s ochtends.

– Ok. Y ¿hasta que hora?

– OK, en tot hoe laat?

– Hasta las 11 de la mañana.

– Tot 11 uur ’s ochtends.

– Ha muy bien, muy bien. No conozco por aquí, ¿me puede recomendar un lugar para comer por aquí esta noche?

– Ah, heel goed, heel goed. Ik ken het hier niet. Zou u me een plek kunnen aanraden om te eten vanavond?

– Si mire… tiene el restaurante del hotel, que se lo recomiendo con muchísimo gusto, donde tenemos los platos tradicionales de la cocina argentina.

– Ja, kijk, er is het restaurant van het hotel, die ik u heel graag aanraad. Waar we traditionele gerechten uit de Argentijnse keuken hebben.

– Ha muy bien. ¿Mañana el check-out a qué hora es?

– Ah, heel goed. En morgen de check-out, hoe laat is dat?

– Y… lo puede hacer hasta las 11 de la mañana.

– Eh, dat zou tot 11 uur ’s ochtends kunnen.

– Ha, muy bien…

– Ah, heel goed…

– Hasta las once y cuarto…

– Tot kwart over 11…

– Perfecto. ¿Qué necesita para hacer el check-in?

– Perfect. Wat heeft u nodig om in te checken?

– Bueno, necesitamos que nos llene esta ficha… donde dice… podemos completar con el nombre y apellido, el número de DNI, que es el documento nacional de identidad o el pasaporte. La dirección, el teléfono y su ocupación. El email… y nosotros nos encargamos de poner la fecha de ingreso, la fecha de egreso… es dentro de dos días…

– Goed, we vragen of u dit formulier invult, waar uw achternaam in staat, het DNI nummer, wat het nationale identiteitsnummer is, of uw paspoort, … het adres, het telefoonnummer, en uw beroep, het mailadres. En wij vullen de datum van de check-in en check-out in; dat is over twee dagen.

-Si hay alguna cosa en especial que le gustaría desayunar, también lo puede escribir ahí…para avisar a nuestra gente del departamento de servicios… y bueno…

– Als er iets specifieks is wat u zou willen ontbijten, dan kunt u het hier ook opschrijven, zodat we dat kunnen doorgeven aan de mensen bij de service afdeling. Goed.

– Perfecto… ¿Quiere que pague ahora o cuándo puedo pagar? ¿Y cómo? ¿Puedo pagar en efectivo, tarjeta…?

– Perfect. Wilt u dat ik nu betaal of wanneer kan ik betalen? En hoe kan ik betalen, contant of met een kaart?

Puede pagar como usted quiera. Puede pagar en efectivo, puede pagar con tarjeta de debito o tarjeta de crédito, y puede pagar ahora o puede pagar mañana o dentro de dos días… Como usted lo desee. Confiamos en nuestro cliente.

– U kunt betalen hoe u dat wilt. U kunt contant betalen, u kunt met een debet kaart betalen of een creditcard betalen. En u kunt nu betalen, of morgen, of over twee dagen. Zoals u het wenst. We vertrouwen in onze gasten.

– Ha perfecto. Muchísimas gracias. Entonces tomo la habitación y pago más tarde.

– Ah perfecto, ontzettend bedankt. Ik neem dan de kamer en ik betaal later.

– Bienvenido señor al magnífico hotel Biarritz.

– Welkom meneer in het geweldige hotel Biarritz.

– Gracias.

– Dank u.

Woordenschat

Basis werkwoorden

Tener

hebben

Ser / Estar

zijn

Hacer

doen/maken

Poder

kunnen/mogen

Belangrijk werkwoorden

Chequear

controleren

Costar (ue)

kosten

Incluir (y) (Incluye)

inbegrepen zijn (letterlijk: omvatten” – maar in spreektaal  “Is het inbegrepen…?”)

Conocer

kennen – een persoon of een plek kennen

Recomendar (ie)

aanraden

Comer

eten

Necesitar

nodig hebben

Llenar

invullen

Escribir

schrijven

Desayunar

ontbijten

Poner

‘’zetten’’ (to put in het Engels)

Pagar

betalen

Belangrijk woordenschat

(La) habitación

de kamer

Disponible

beschikbaar

Posible

mogelijk

Noches

nachten

(El) desayuno

het ontbijt

(El) lugar

de plek/ruimte

Platos

borden/gerechten

(La) dirección

het adres

(El) teléfono

de telefoon

(La) ocupación

het beroep

Efectivo

contant

Tarjeta

kaart

Tarjeta de debito

betaalpas

Tarjeta de crédito

credit card

Solo

alleen

Ahora

nu

Mañana

morgen

Kamers Types

Bereid je zich voor de Skype sessie!

Belangrijk punten van de les