Spaans voor op reis

Les 10: Hoe kom ik aan…?

divisor

Locatie: Bocas del Toro, Panamá

Gesprek

– Hola, buenos días.

– Hoi, goedemorgen.

– Hola Gustavo, buenos días.

– Hoi Gustavo, goedemorgen.

– ¿Te puedo hacer una pregunta?

– Mag ik je een vraag stellen?

– Claro, cuéntame.

– Natuurlijk, vertel.

– ¿Es posible cancelar la última noche?

– Is het mogelijk om de laatste nacht te annuleren?

– Déjame mirar el sistema y te confirmo

– Laat me even in het systeem kijken en ik bevestig het je.

– Si…

– Ja….

– Claro, es posible.

– Natuurlijk, dat is mogelijk.

– Ha, perfecto. Entonces te agradezco eso, y también me gustaría cambiar de habitación esta noche. Hay mucho ruido. ¿Tienen una habitación privada?

– Ah, perfecto. Ik bedank je hiervoor, en ik zou ook graag van kamer willen ruilen vannacht. Er is veel lawaai.

Hebben jullie een privé kamer?

– He… déjame ver…

– Eh, laat me kijken…

– Y cuanto cuesta…

– En wat het kost….

– Si, tenemos una habitación privada. El costo es de 45 dólares.

– Ja, we hebben een privé kamer. De kosten zijn 45 dollar.

– ¿Y es con baño?

– En dat is met badkamer?

– No, esa habitación no tiene baño.

– No, deze kamer heeft geen badkamer.

– He… bueno, está bien. Entonces elijo la habitación, y una última pregunta. El viernes viajo hasta Boquete, ¿cómo puedo ir hasta allá?

– Eh… goed. Dat is goed. Dan kies ik voor de kamer. En nog een laatste vraag. Vrijdag reis ik naar Boquete, hoe kan ik daar komen?

– A Boquete puedes ir en Bus, y sales en una lancha y luego tomas el bus en Almirante, que es donde te dejan todas las lanchas.

– Naar Boquete kan je met de bus gaan, en je vertrekt met een bootje en daarna neem je een bus in Almirante, waar ze alle bootjes achterlaten.

– Ok. Entonces primero tomo una lancha, en Almirante tomo un bus, ¿es un bus local?

– Ok, ik neem dus eerst een boot en in Almirante een bus, is het een lokale bus?

– Si, es un bus local.

– Ja, het is een lokale bus.

– Y ese me lleva hasta Boquete.

– En deze brengt me tot aan Boquete?

– Hasta Boquete…

– Tot Boquete…

– Perfecto.

– Perfect.

– …si, te deja en David, mejor te bajas en David, y en David tomas el otro bus, más chiquito, a Boquete directo.

– … ja, het brengt je tot David. Beter stap je uit in David. En in David neem je een andere bus, een kleinere, direct naar Boquete.

– Bien. ¿Tienes idea cuántas horas son en total de viaje?

– Goed. Heb je een idee hoeveel uren de reis in totaal duurt?

Máximo, máximo, 4 horas.

– Maximaal, maximaal, 4 uur.

– 4 horas. Perfecto. Muchísimas gracias por la ayuda.

– 4 uur, perfect. Heel erg bedankt voor de hulp.

Woordenschat

Basis werkwoorden

Poder

kunnen / mogen

Hacer

doen / maken

Tener

hebben

Ir

gaan

Ser / Estar

zijn

Belangrijk werkwoorden

Tomar

nemen (en ook drinken)

Costar

kosten

Salir

vertrekken

Belangrijk woordenschat

(La) pregunta

de vraag

Hasta

tot

(El) taxi

de taxi

(La) mañana

de ochtend

(La) tarde

de middag

(La) estación

het station

(El) bus

de bus

(Las) horas

de uren

(El) viaje

het reis

(Los) minutos

de minuten

Bereid je zich voor de Skype sessie!

Belangrijk punten van de les