Spaans voor op reis

Les 11: Tips voor uitgaan

divisor

Locatie: Matagalpa, Nicaragua

Gesprek

– Hola, buenas noches, ¿Cómo estás vos?

– Hallo, goedenavond, hoe is het met jou?

– Muy bien, muy bien… ¿Te puedo hacer una pregunta?

– Heel goed, heel goed. Mag ik je een vraag stellen?

– Si…

– Ja…

Me gustaría salir a tomar algo… ¿Conocés algún lugar para salir a tomar algo?

– Ehmm, ik zou graag uit willen gaan om iets te drinken. Weet jij een plek om wat te drinken?

– Si claro, mu lugar preferido se llama gato blanco.

– Ja, natuurlijk. Mijn favoriete plek heet Gato Blanco.

– Ha ok. ¿Que tipo de música pasan?

– Ah ok. Wat voor soort muziek hebben ze daar?

– Música muy antigua. Y es un buen lugar para relajarse y comer pizza.

– Heel ouderwetse muziek. En het is een goede plek om te ontspannen en pizza te eten.

– Ha, que bueno… ¿música en vivo también?

– Ah wat goed. Is er ook live muziek?

– Si, siempre. Todos los Viernes y los Sábados.

– Si, altijd. Alle vrijdagen en zaterdagen.

– Ha ok. ¿Y cómo llego ahí? ¿Puedo caminar? ¿Taxi, bus?

– Ah ok, en hoe kom ik daar? Kan ik lopen, taxi, bus?

Puedes caminar… desde el centro de la ciudad solamente son dos cuadras… o tomar un taxi.

– Je kan lopen. Vanaf het centrum van de stad zijn het slechts 2 blokken. Of je kan een taxi nemen.

– Ha ok… y, ¿es seguro?

– Ah ok. Is het veilig?

– Si… bastante seguro…

– Ja, heel veilig.

– Ha muy bien… a partir de que hora está abierto?

– Heel goed. Vanaf hoe laat is het open?

Está abierto desde las 12 del día… y creo que me he ido a las 3 de la mañana…

– Het is open vanaf 12 uur ’s middags en ik geloof dat ik weg ben gegaan om 3 uur ’s nachts.

– Ha ok… entonces está abierto hasta las 3 de la mañana seguro.

– Dus het zeker tot 3 uur ’s nachts open.

– Si… muy seguro.

– Heel zeker.

– Que bueno, muchísimas gracias.

– Goed, dank je wel.

– Gracias, adiós!

– Tot ziens, bedankt!

Woordenschat

Basis werkwoorden

Poder

kunnen / mogen

Hacer

doen / maken

Gustar

iets of iemand leuk / lekker vinden / houden van

Ser / Estar

zijn

Belangrijk werkwoorden

Salir

uitgaan

Tomar

drinken / nemen (alternatief voor drinken ‘’beber’’)

Conocer

kennen

Relajarse

zich ontspannen (reflexief)

Comer

eten

Llegar

aankomen

Caminar

lopen

Creer

geloven

Belangrijk woordenschat

(La) pregunta

de vraag

(El) lugar

de plek/ruimte

Siempre

altijd

(Las) cuadras

de straten (100 mts)

Seguro

veilig / zeker

A partir de

vanaf (alternatief ‘’desde’’)

Abierto

geopend

Desde

vanaf (alternatief ‘’a partir de’’)

Hasta

tot

Bereid je zich voor de Skype sessie!

Belangrijk punten van de les