Gemiddelde tijd om af te ronden: 9 minuten

Minimum score om te slagen: 80% (onder 80% wordt de les niet groen)

Accenten
ALT + 160 =  á
ALT + 130 = é
ALT + 161 = í
ALT + 162 = ó
ALT + 163 = ú
(Om accenten bij Mac te maken moet je de toets ingedrukt te houden. Om bijvoorbeeld een ‘é’ te maken houd je gewoon de ‘e’ ingedrukt en selecteer je de juiste letter.)