Spaans voor op reis

Les 8: Routebeschrijving

divisor

Locatie: Santiago del Estero, Argentinië

Gesprek

– Disculpe, buenos días, para ir a la estación de tren, ¿Cómo puedo ir?

– Sorry, om naar het treinstation te gaan, hoe kom ik daar?

– ¿Qué tal? Si. Para ir a la estación de tren, tenés que llegar a la esquina, tomarte el colectivo número 47.

– Hoe is het? Om naar het treinstation te gaan, moet je naar de hoek van de straat gaan, en vanaf daar neem je bus 47.

De ahí hacés 2 kilómetros, te bajás, caminás 3 cuadras, doblás a la izquierda, después doblás a la derecha.

– Vanaf daar is het 2 kilometer. Je stapt uit. Je loopt drie blokken en sla je links af. En daarna sla je rechts af.

– Ahí vas a ver un hotel bien grande… bueno, ahí no es… Doblás a la derecha de nuevo, hacés 5 cuadras.

– Daar zal je een groot hotel zien. OK, daar is het niet. Dan sla opnieuw rechts af, je loopt 5 blokken.

– Ahí te quedas esperando un ‘’ratitito’’, pasa otro colectivo, y ese te lleva.

Daar blijf je heel eventjes wachten, en dan komt er een andere bus die je brengt je (naar het station).

Woordenschat

Basis werkwoorden

Ir

gaan

Poder

kunnen / mogen

Tener que

‘’moeten’’

Hacer

doen / maken

Ser

zijn

Belangrijk werkwoorden

Llegar

aankomen

Tomar

nemen

Bajar

uitstappen

Doblar

‘’draaien’’ (to turn)

Ver

zien (Onreg.) Bij IK ‘’yo VEO”

Quedarse

blijven (Reflexief. Leer meer met deze filmpje)

Esperar

wachten

Pasar

langskomen

Llevar

meenemen

Belangrijk woordenschat

(La) estación

het station

(El) tren

de trein

(La) esquina

de hoek

(El) colectivo

de locale bus (In meeste landen ook ‘’autobús’’ of ‘’bus’’ genoemd)

(El) número

het nummer

(La) cuadra

de straat (‘’block’’)

Izquierda

links

Derecha

rechts

Grande

groot

Extra

‘’te deja’’, letterlijk ‘’het verlaat je’’ of in het Engels ‘’it drops you’’, wordt heel vaak gebruikt
en verwijst naar de locatie waar de vervoermiddel je achterlaat.

Bereid je voor op de Skype sessie!

Belangrijke punten van de les

  • De route kunnen vragen.
  • Routebeschrijving begrepen.